RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej ,,RODO”) uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Lenartowicz Osada „Góralskie Chaty” (dalej zwanym Osada Góralskie Chaty) z siedzibą, 34-761 Tylmanowa Osiedle Makowica. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: info@goralskiechaty.pl lub telefonicznie pod numerem +48 607 09 11 11.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji noclegów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), świadczenia usług noclegowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wystawienia rachunkówi spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego m.in. dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Osadą Góralskie Chaty przy obsłudze spraw księgowych, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody), a także podmiotom, do których Osada Guty będzie zobowiązana przekazać dane na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług noclegowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej.

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne (m.in. w celu otrzymania faktury za usługi), a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług Osady Góralskie Chaty.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Scroll to Top